Usługi księgowe


Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych,
  • Prowadzenie karty podatkowej,
Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT oraz VAT-UE Po złożeniu pełnomocnictwa w US - wysyłanie elektronicznie do US deklaracji podatkowych PIT i VAT oraz plików JPK na podstawie prowadzonej ewidencji.

Dodatkowo możliwe konsultacje z biegłym rewidentem lub radcą prawnym.

RADCA PRAWNY

Zawód zaufania publicznego zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

BIEGŁY REWIDENT

Osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.