Usługi z zakresu kadr i płac

W zależności od uzgodnionych indywidualnie kryteriów.

  1. Obsługa umów o pracę, zlecenia, dzieło.
  2. Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, na podstawie danych od klienta
  3. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, zaświadczenia dla pracowników.
  4. Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS (wysyłanie deklaracji rozliczeniowych)

Możliwe pełnomocnictwo dla ZUS do roli (płatnik, ubezpieczony, świadczeniobiorca)